Doe niet alsof je van niets weet daar hebben we politici voor

Doe niet alsof je van niets weet daar hebben we politici voor

Doe niet alsof je van niets weet daar hebben we politici voor