Weerspreuken augustus

weerspreuken augustus

Weerspreuken augustus

Weerspreuken en gezegden over “het weer” zijn van alle tijden. Vroeger was er veel belangstelling voor weerspreuken. Boeren kenden deze weerspreuken uit hun hoofd. Ze lieten zich leiden door weerspreuken en raadpleegden deze spreuken voor het zaaien en oogsten van hun velden. Weerspreken bevatten veel waarheid en kloppen meestal wel.

In spreuken over het weer op de korte termijn van het jaar zit dikwijls een kern van waarheid, terwijl deze weersvoorspellingen voor de lange termijn doorgaans onjuist zijn. Toch moeten we toegeven dat de weersvoorspellingen zoals we ze hedendaags kennen er ook meestal naast zitten op lange termijn.

Augustus is op het noordelijk halfrond de maand om te oogsten. Het woord oogst is zelfs van augustus afgeleid. 16 augustus is in België een officiële feestdag “Maria-Tenhemelopneming” en wordt ook Halfoogst genoemd. De sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en Maagd. In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag van de week als februari. In andere jaren begint augustus steeds op een andere dag dan de overige elf maanden.

De mooiste weerspreuken en gezegden – augustus

Is het heet op St. Domijn (4 aug.) dan zal’t een strenge winter zijn.

alles voor katten - Bopets.eu

Op Sint-Laurentius (10 aug.) een regenvlaag, zes weken lang duurt die regenplaag.

Als Sint-Laurens (10 aug.) het hoofd goed staat, houdt men mooi weer.

Laurens (10 aug.) en Bartel (24 aug.) schoon, de herfst een gouden kroon.

Laurentius met veel zonneschijn, beduidt een jaar vol goede wijn.

Met Laurentius van het klooster ligt gans de wereld op een rooster.

Het weder van Sint-Cassiaan (13 augustus), houdt meerdere dagen aan.

Vliegen bijen uit hun hokken, al is het mistig en betrokken, wees rustig en bedaard, het is zo opgeklaard.

Geeft augustus zonneschijn, zeker krijgen we gouden wijn.

Gelijk Bartel (24 aug.) waar, zo ook het ganse najaar.

Is het warm en voorspoedig weer, brengt augustus de eerste peer.

Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Regen op Maria Hemelvaart ( 15 aug.) is weinig wijn en slecht van aard.

Zo de eerste week van Oogst is heet, dan staat een lange winter gereed.

Als Sint-Dominicus (4 aug.) gloeit, een strenge winter bloeit.

Is het heet op Sint-Domijn, het zal een strenge winter zijn.

Aanhoudend hanengekraai in de vroege morgen, gaat ons mooi weer bezorgen.

Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Is de eerste week van de oogstmaand heet, maakt zich de winter gereed.

In d’oogstmaand augustus veel dauw, dan blijft de hemel schoon en blauw.

Voelt men in augustus de wind uit zuidwest met felle stoten, een witte kerst is zeker nog niet uitgesloten.

Menigeen heeft het ondervonden, wervelwinden zijn aan het augustusweer verbonden.

Is vijftien augustus goed en klaar, het wordt een goed bijenjaar.

Valt in augustus veel regen, is dat voor het bos een zegen.

Worden de zomernachten koud, zwijgen de vogels in het woud. Steeds ontstond de beste wijn, door de heetste zonneschijn.

Waren de Hondsdagen (19 juli tot 18 augustus) schoon en klaar, beloven een voorbeeldig jaar.

Na de hondsdagen wachten, de eerste kille nachten.

Zoals Bartholomeus (24 augustus) is, blijft het ook heel de herfst gewis.

Sint-Barthelsdag ons vaak vermeldt, hoe het in de herfst zal zijn gesteld.

Valt in augustus veel regen, dan is dat voor het bos een zegen.

Als de wespen ons komen plagen, volgen regen en onweer in vlagen.

Blijven de zwaluwen na de Heilige Lodewijk (25 augustus) lang, wees dan voor de winter niet bang.

Sint-Augustijn (28 augustus) stopt de zomer in bed, tot de winter is gered.

Na Sint-Augustijn, zullen de onweders over zijn.

Als de bliksem reeds gestorven is, leven de wervelwinden nog een maand.

Als het veel regent op Sint-Jans Onthoofding (29 augustus), dan bederven de noten.

Mist na regen, brengt geen zegen.